Wij gebruiken cookies, bezoekt u onze website dan gaat u akkoord met deze cookies. OK

Atlantis Lokaal stopt met procedure aanvraag lokale omroep

1/1

Geplaatst door Radio Atlantis op dinsdag 31 mei 2016 om 10:47

Den Bosch - 31 mei 2016 - Het bestuur en de vrijwilligers van Atlantis Lokaal hebben besloten om niet verder aanspraak te willen maken op de vergunning voor publieke omroep van de gemeente ’s-Hertogenbosch. De stichting wil afstand nemen van de gang van zaken rond de aanvraag. Vorig jaar, 7 februari 2015, nam radiozender Atlantis ook al afscheid na een bestaan van 35 jaar

De Bossche zender heeft de aanvraag vanaf het begin ervaren als een klucht met politieke spelletjes, corruptie, onwetende ambtenaren en onduidelijke criteria vanuit de gemeente. Er was al eerder besloten, vanaf de het advies ten gunste van RTV Dieze, om hier niet mee door te gaan, maar er werd besloten om te stagneren uit protest. Gezien de belangen en ambities van Atlantis, wil het niet langer met deze procedure geassocieerd worden. Het beroep bij het Commissariaat voor de Media had als doelstelling om de onjuistheden in de procedure naar voren te krijgen, om zo nog in ieder geval de goede naam te beschermen. De Stichting heeft in ieder geval aangetoond hoe onjuist deze procedure is verlopen en dit was ook een belangrijke doelstelling van het bestuur.

Het feit dat de aanvraag door derden werd gewijzigd, zonder dat Atlantis Lokaal hier zelf bij betrokken was. “Wij sturen onze plannen en zienswijze in en dat doen we volgens onze eigen visie. Het kan niet zo zijn dat mensen van buiten onze organisatie, zoals een ambtenaar van de gemeente, onze plannen wijzigt”. Hier was het Commissariaat voor de Media het mee eens.

De Bossche gemeenteraad wordt nu gesommeerd om binnen achttien weken te komen met een nieuw, beter onderbouwd, advies richting het Commissariaat. De stichting Atlantis Lokaal (Hertogstad TV en Radio Atlantis) hoeft nu niet meer in dit advies te worden meegenomen. Andere kandidaat omroepen die meedingen naar een zendmachtiging zijn nu DTV Den Bosch, RTV Dieze en Den Bosch TV.

Elf jaar geleden, toen Boschtion opnieuw failliet was, stond de procedure nog onder leiding van toenmalig wethouder Roderick van de Mortel. Deze sprak persoonlijk met alle kandidaten en deed een serieus onderzoek naar de levensvatbaarheid. Ondanks de uitslag destijds, werd er een gedegen en serieus besluit genomen, om zodoende een Boschtion herhaling uit te sluiten. Huidig wethouder van Huib van Olden is nimmer gesproken door een afgevaardigde van Atlantis, terwijl zijn departement een beslissing moest nemen. De ambtenaren die de procedure moesten leiden hadden geen idee waar het om ging en wat er speelt rondom lokale media in de gemeente ’s-Hertogenbosch.

De ex-radiozender kan nu wel uit protest uitstel van de procedure mogelijk maken, maar dit heeft geen zin. Het is duidelijk zo. Ook is er de hoop dat Nuland zo snel mogelijk kan starten, want zij waren van de andere drie de enige kandidaat met binding en benodigde competenties. Alleen jammer dat zij bij de bekendmaking van hun plannen opnieuw met ex-Boschtion medewerkers voor de dag kwamen. ’s-Hertogenbosch krijgt op deze manier nooit een ervaren en capabele lokale omroep voor de stad.

           
Radio Atlantis
's-Hertogenbosch


KvK 62840525
Stichting Atlantis Lokaal

Media Den Bosch