Wij gebruiken cookies, bezoekt u onze website dan gaat u akkoord met deze cookies. OK

Dossier Boschtion beschreven door Brabants dagblad

1/1

Geplaatst door Radio Atlantis op dinsdag 28 juli 2009 om 15:38

Rosmalen - 10 juli 2002 - De Rosmalense kabelkrant Teleros is sinds 1 juli weer een zelfstandige stichting. De samenwerking met Boschtion ging ten koste van de Rosmalense identiteit, vindt de nieuwe Teleros-voorzitter F. Voss.

"Wij zijn weer een aparte stichting. We zijn met het saldo 'nul' opnieuw begonnen. En ik denk dat dat een lang gekoesterde wens is van veel Telerossers." Volgens de nieuwe voorzitter van Teleros, F. Voss, zijn veel vrijwilligers opgelucht nu de Rosmalense kabelkrant onder de vleugels van de Bossche lokale omroep Boschtion uit is. Voss erkent dat de Rosmalenaren na de fusie met de Bosschenaren nooit helemaal hun draai hebben gevonden. "Rosmalen heeft toch een eigen identiteit en karakter. Binnen -Boschtion was het lastig om daar een beetje sturing aan te geven. En bovendien: In een dorp zijn de lijnen toch korter. Daar zit ook een commercieel belang bij. Onze exploitatie regelen we nu zelf." 

Ook oud-medewerker H. van Zuylen is blij met dat Teleros weer een onafhankelijke stichting is geworden. Nadat hij jarenlang via een gesubsidieerde baan voor Teleros werkte werd hij onlangs op straat gezet. Twee maanden voor zijn pensioen bleek Boschtion door haar financiële middelen heen.
Rosmalense stem
In de nieuwe constructie denkt van Zuylen weer voorzichtig als vrijwilliger aan de slag te gaan. Helemaal onafhankelijk is Teleros overigens nog niet. Er is in Den Bosch één zendmachtiging voor lokale omroepen en die is in handen van Boschtion.
Woordvoerder G. Nijkamp van Boschtion klinkt het verhaal van de eigen Rosmalense identiteit niet helemaal vreemd in de oren. "Het enthousiasme van de medewerkers van de kabelkrant was verdwenen. Teleros had behoefte aan een echt Rosmalens stem met puur en alleen Rosmalens nieuws. En het kan ook best zo zijn dat het besturen vanuit Den Bosch niet altijd soepel verliep."
Nijkamp ontkent overigens, dat niet in de Teleros geïnvesteerd is door Boschtion, zoals ook wordt beweerd. "Dat verhaal is niet gebaseerd op feitelijkheden. Alleen echt pure winst vloeide in de kas van Boschtion. Het was dus ook in ons belang dat Teleros goed draaide. Wij hebben ook echt in apparatuur en zo geïnvesteerd. Alleen: Teleros kende de afgelopen periode financieel gezien gewoon geen hoogtijdagen."
Het nieuwe bestuur van Teleros bestaat louter uit Rosmalenaren. Naast voorzitter Voss zijn toegetreden T. van de Liefvoort, R. Kuijper en J. van den Berg. Van de verzelfstandiging van de kabelkrant merken kijkers in Rosmalen niets: Teleros zal in ongewijzigde vorm vanuit de huidige studio in de Weidestraat blijven uitzenden.

Boschtion
• In oktober 1985 was er open dag bij de toen kersverse lokale Rosmalens omroep, de ROS.
• Ook in 1985 vraagt de Bossche lokale omroep Blos een zendmachtiging aan. De Blos start als radio-omroep en gaat later televisie-uitzendingen verzorgen.
• Naast de radio-omroep ROS wordt in 1990 de Stichting Teleros voor kabelkrant opgericht.
• Op 1 september 1996 gaan de Bossche lokale omroep Blos en de ROS officieel samen in de Boschtion. De Blos is inmiddels failliet en wordt in feite 'gered' door de Ros.
• Vlak na de fusie volgt een groot verbroederingsfeest tussen Blos-sers en Ros-sers.
• Al vrij snel klinken kritische geluiden van oud-Rossers. Het Boschtion-bestuur zou de belangen van Teleros niet goed behartigen, waardoor in 1997 de ondergang van de kabelkrant zou dreigen.
• In juli 2000 komt Boschtion ernstig in problemen. Vanwege achterstallige betalingen gaat het televisiescherm op zwart en komen vier betaalde krachten op straat te staan.
• Sinds 1 juli jongstleden zijn Teleros en Boschtion uit elkaar. De identiteit van Rosmalen kan zo toch beter uitgedragen worden, vindt het nieuwe bestuur van Teleros.
• Teleros (ROS Kabelkrant) is formeel weer een zelfstandige stichting. Alleen voor de zendmachtiging is Teleros afhankelijk: Die is in handen van Boschtion.

Artikel uit Brabants Dagblad van 29-05-2002
Laborel wil geld zien van Boschtion
Van een verslaggever

Woensdag 29 mei 2002 - DEN BOSCH - Laborel wil geld zien van Boschtion. Het Centrum voor Baan en Beroep aan de Pieter Langendijksingel heeft nog een bedrag van rond de 30.000 euro tegoed van de lokale omroep.
Laborel huurt zelf het voormalige schoolgebouw van de gemeente en huurt een deel onder aan Boschtion. Volgens directeur C.-Coppes van Laborel is haar bedrijf 'meer dan coulant geweest in de richting van Boschtion', maar het houdt een keer op. "We vinden het absoluut niet correct wat er nu gebeurt. Boschtion moet gewoon de huur betalen. Onze advocaat heeft dat namens ons ook in een brief laten weten." Volgens directeur Coppes betreft de huurachterstand een flink deel van vorig jaar en de maanden van dit jaar. Het gaat om een aanzienlijk bedrag, 'meer dan tienduizend gulden'. Geld dat Laborel zelf hard nodig heeft. "Ik ga hier geen verhaal ophangen dat wij hierdoor in ons voortbestaan worden bedreigd, want dat is niet zo. Maar als Boschtion niet betaalt, dan moeten wij het boekjaar in de rode cijfers eindigen." Woordvoerder G.-Nijkamp van Boschtion zegt niet te weten dat Laborel inmiddels een brief heeft geschreven. Hij erkent wel dat sinds de financiële problemen van Boschtion in 2000, Laborel een van de schuldeisers is. Hij becijfert dat een huurachterstand bestaat van vijf of zes kwartalen, wat zou neerkomen op een bedrag van rond 70.000 gulden. En Boschtion heeft er niet voor gekozen om hoge prioriteit te geven aan het aflossen van de schuld aan Laborel, verduidelijkt Nijkamp. "We zijn er steeds vanuit gegaan dat we er met Laborel wel uit zouden komen. Rond de jaarwisseling is er nog overleg geweest, maar sindsdien is er volgens mij niet meer gesproken." Hij benadrukt dat de lokale omroep overigens financieel gezien 'goed op weg is om de achterstanden in te lopen'. "Als je ziet dat we met een schuld zaten van ruim 4 ton, dan lopen we die nu gemiddeld per jaar met een ton in." Volgens Nijkamp is in de dagen dat het heel slecht ging met Boschtion overwogen om uit te kijken naar een ander onderkomen, "omdat we vinden dat de huurprijs die Laborel berekent eigenlijk te hoog is. We zijn op zoek geweest naar een alternatief, maar het verhuizen bleek ook kostbaar." Het is niet duidelijk wat het betekent voor de positie van Boschtion, als Laborel vasthoudt aan spoedige inlossing van de huurschuld.

Artikel uit Brabants Dagblad van 09-04-2003
Zwaar weer nadert voor Boschtion

Woensdag 9 april 2003 - DEN BOSCH - Het schrappen van 40.000 euro subsidie voor de lokale omroep Boschtion zou een van de opties zijn om te bezuinigen, zo stellen B. en W. in de kadernota. De consequenties worden alvast aangegeven: -"Boschtion gaat failliet. De zender gaat uit de lucht en van de kabel."
Woordvoerder W. Nijkamp wil het woord faillissement nog niet in de mond nemen. "Het effect laat zich niet makkelijk becijferen, maar wij zouden het verre van makkelijk krijgen. Laat ik het daar maar op houden."
Geschrokken
Waar Nijkamp overigens vooral van geschrokken is, is de motivering die wordt gegeven om de subsidie van de lokale omroep eventueel in te trekken. "De financiële positie van Boschtion is uitermate zwak. De omroep heeft door mismanagement permanent hoge schulden waarop maar beperkt wordt afgelost. Zodoende moet ernstig getwijfeld worden aan de levensvatbaarheid en continuïteit. De rol in de lokale nieuwsvoorziening is gering", zo is te lezen in de kadernota. "Dit steekt mij. Hier wordt een situatie uit het verleden beschreven. Wij zijn nu al drie jaar bezig met het positief opbouwen van Boschtion. We hebben de programmering uitgebreid en de schuld teruggebracht. Inhoudelijk klopt hetgeen hier staat niet", aldus Nijkamp. De subsidie die mogelijk wordt ingetrokken, is een niet geoormerkte uitkering uit het gemeentefonds. Nijkamp stelt dat de gemeente formeel vrij is dat geld naar eigen inzicht te besteden, maar moreel niet. "Dat geld is gewoon bedoeld voor de lokale omroep."

Artikel uit Brabants Dagblad van 17-01-2001
Boschtion denkt aan herstart van televisie
Van een verslaggeefster

DEN BOSCH - De plannen om in Den Bosch te starten met commerciële televisie zijn defintief van de baan. Dat bevestigt H. Vrielink, medewerker van de lokale omroep Boschtion.
Hij was één van de leden van de werkgroep die rond de zomervakantie met het idee van een zelfstandig, commercieel productiebureau voor lokale televisie kwam. Dit naar aanleiding van de problemen bij de lokale omroep Boschtion, die in juli vorig jaar om financiële redenen de dagelijkse televisie-uitzendingen moest staken.
Faillissement
Faillissement dreigde, maar inmiddels wordt volgens Boschtion-woordvoerder G. Nijkamp gewerkt aan oplossingen voor de financiële problemen. Boschtion heeft een schuld van rond de vier ton. "Aan het saneren van de schulden zijn wij nog niet toe, maar de trein is tot stilstand gekomen. De schuldeisers hebben in ieder geval het gevoel dat wij op een goede manier de zaken vlot aan het trekken zijn. Ze hebben weer vertrouwen", zo meldt Nijkamp. Inmiddels is de Kerstmis in de Sint-Jan alweer bij Boschtion te zien geweest.
IJskast
De voorzichtige herstart van Boschtion-televisie is de reden dat andere, zelfstandige plannen in de ijskast zijn gezet. "Mensen hebben misschien op een emotioneel moment plannen gemaakt, maar die zijn nu weer van de baan", aldus Nijkamp. Hij werkt aan een terugkeer van Boschtion-televisie, zij het niet dagelijks en op een andere basis. Het plan is om pas televisie-uitzendingen te maken als er geld van sponsors binnen is. "Er liggen nog geen kant-en-klare plannen klaar, hoor. Maar het uitgangspunt is dat televisie kostendekkend moet zijn. De basis van de grote problemen in het verleden was het dagelijkse journaal, waar een hele redactie voor op de been was." Nijkamp hoopt dat Boschtion in ieder geval met carnaval op de buis kan. "Dat is erg belangrijk voor onze doelgroep. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die de deur niet uit kunnen." Vorig jaar zomer zijn drie vaste medewerkers van Boschtion ontslagen vanwege financiële problemen. Eén van hen, F. Spijkers, is inmiddels terug in vaste dienst, zo meldt Nijkamp.

Boschtion hervat tv-uitzendingen
Van een verslaggever

 DEN BOSCH - Lokale omroep Boschtion hervat zondag zijn televisie-uitzendingen. Op kerstavond brengt het een rechtstreekse uitzending van de nachtmis in de Sint-Jan in Den Bosch. Het is de eerste keer dat Boschtion weer op televisie is sinds de zender op 13 juli dit jaar zijn uitzendingen staakte.
Of dit ook betekent dat de financiële problemen bij Boschtion zijn opgelost en de omroep weer definitief terug is op de zender, wil een woordvoerder niet bevestigen. "Al is het absoluut de bedoeling dat wij terugkomen. Met deze uitzending willen wij laten weten dat we er weer zijn." Een medewerker laat weten dat er voorbereidingen gaande zijn voor een regiojournaal. Het bestuur van Boschtion stelde eind oktober een interim-manager aan om de omroep in korte tijd weer financieel gezond te maken. De omroep moest door hoog opgelopen schulden zijn radio- en televisie-uitzendingen stopzetten. De radio-uitzendingen lagen in september een week stil toen Buma/Stemra de zender voor de rechter daagde. Na een week werden de radio-uitzendingen weer hervat. Zondag 24 december zendt Boschtion gedurende de dag een aantal korte programma's uit die in het teken staan van kerst. De uitzending van de nachtmis wordt in de daaropvolgende dagen herhaald.

Artikel uit Brabants Dagblad van 05-09-2003
Lokale Omroep Boschtion wendt faillissement weer even af

Vrijdag 5 september 2003 - DEN BOSCH - De Bossche Lokale Omroep Boschtion heeft een dreigende faillissementsaanvraag weer weten af te wenden.
Penningmeester D. Dijkstra van de omroep bevestigt dat op de valreep overeenstemming is bereikt met een schuldeiser, zodat een gang naar de rechter deze week kon worden voorkomen. Dijkstra wil niet zeggen wie de schuldeiser is en hoe groot de schuld was. "Maar gezien onze financiële mogelijkheden is elk bedrag problematisch." Dijkstra ontkent dat ook personeelsleden een gang naar de rechter overwegen, omdat Boschtion structureel tekortschiet in het betalen van de salarissen. "De salarisbetaling is een voortdurende zorg, maar we betalen wel. Het probleem is dat in het verleden een achterstand is ontstaan. Mensen krijgen wel hun geld, maar te laat. Dat proberen we zo snel mogelijk recht te zetten", aldus Dijkstra, het enig overgebleven bestuurslid van de lokale omroep.
RE:Lokale Omroep Boschtion wendt faillissement weer even af
Een oud medewerker 08-09-2003 10:34:00

Het klinkt hard, maar ik denk dat het misschien toch goed is als Boschtion (en daarmee de lokale omroep) eens echt failliet zou gaan. Al sinds het faillissement van de BLOS zit de lokale omroep niet lekker in zijn vel. Het samen gaan van twee omroepen in Boschtion heeft nooit het gewenste resultaat opgeleverd. Maar ja, wat is 'het gewenste resultaat' als je praat over twee 'culturen', twee geheel andere financiele posities en twee geheel andere manieren van werken. Stond bij de BLOS zowel de technische als inhoudelijke kwaliteit van programma's voorop, was dat bij de ROS meer gericht op het vermaak van de luisteraars. Ik laat TV even buitenbeschouwing omdat de ROS daarin niet echt veel deed als alleen een TV bingo. Een voorstander van televisie was deze omroep dan ook niet. En ja, televisie is duur, en ja, misschien is het ookwel zo dat destijds het streven naar technisch hoogwaarige radio en televisie uitzendingen de BLOS de kop heeft gekost, maar vergeet niet dat heel veel medewerkers uit het tijdvak '90-'95 hierdoor wel werk hebben weten te vinden bij diverse audiovisuele bedrijven en regionale/landelijke omroepen! Voor nu is het beter om even geen lokale omroep te hebben. Boschtion is in een cirkel terecht gekomen waar het niet meer uitkomt. Hierdoor moet de kwaliteit omlaag, verliest men kijkers en luisteraars en vervolgens reclame inkomen, enzovoort, enzovoort.... Ik vindt het verschrikkelijk voor die paar medewerkers die Boschtion op de loonlijst heeft staan. Het is verschrikkelijk moeilijk om weer aan werk te komen in deze tijd en zeker in het audiovisuele vak. Maar toch, Den Bosch is moe, moe van deze lokale omroep die niet meer aan de verwachtingen van de Bossche bevolking kan voldoen. Dus even geen lokale omroep. Er moeten nieuwe mensen komen die een nieuwe organisatie kunnen gaan opzetten, zodat Den Bosch over enkele jaren weer trots kan zijn op haar lokale omroep!

Artikel uit Brabants Dagblad van 20-09-2003
Veelal dezelfde schuldeisers
Boschtion nog altijd in schulden
Door Irene van den Berg

Zaterdag 20 september 2003 - DEN BOSCH - Drie jaar na het aantreden van interim-manager A.J. Struik zit lokale omroep Boschtion nog steeds tot aan de nek in de schulden. Boschtion heeft nog altijd veel van dezelfde schuldeisers als drie jaar geleden.
Struik werd ongeveer drie jaar geleden, na het overlijden van voorzitter J. Rottier, binnengehaald om de financiële problemen van Boschtion op te lossen. De lokale omroep had enkele tonnen schuld. Struik geeft toe dat Boschtion nog altijd vele schuldeisers heeft. Hoe hoog de schuld momenteel precies is, wil het bestuur niet kwijt. Hij zegt de laatste jaren vooral geïnvesteerd te hebben in reclameverwerving en apparatuur voor de lokale omroep.
Failliete verhuurder
De afgelopen drie jaar wist Struik veel faillissementsaanvragen af te wenden. Hij gebruikte hiervoor naar eigen zeggen vaak geld uit zijn eigen productiemaatschappij MC Producties. Die maakt voor Boschtion FC Magazine en Historisch Den Bosch. MC Producties werkt ook voor andere lokale en regionale omroepen.
De regionale radio-omroep Keizerstad FM heeft momenteel samen met de curator van Laborel, de failliete verhuurder van het pand van Boschtion aan de Gestelseweg, een faillissementsaanvraag tegen Boschtion in gang gezet. Boschtion was vorig jaar mei Laborel nog 30.000 euro verschuldigd.
Keizerstad krijgt nog een paar duizend euro. "De procedure loopt eigenlijk tegen de verkeerde. MC producties is ons reclame-inkomsten verschuldigd en niet Boschtion. Het contract staat echter op naam van Boschtion, dus kunnen we niet anders", zegt directeur I. Kuppens van Keizerstad FM. Kuppens wantrouwt MC Producties zo erg dat hij een mail heeft rondgestuurd onder de leden van de Vereniging Niet-landelijke Commerciële Omroepen met een waarschuwing voor het bedrijf: "Ik wil niet dat nog meer lokale en regionale omroepen er de dupe van worden." Andere omroepen, zoals Radio Maastricht en Start in Sittard, zeggen ook niet tevreden te zijn met MC Producties.
Thuis
De relatie tussen MC producties is voor veel vrijwilligers en (ex-)werknemers onduidelijk. De vijf vaste Boschtion-werknemers zitten allemaal thuis. Ze hebben nog maanden loon tegoed. In mei zegde de Weenergroep de subsidie op voor deze vijf ID-banen op vanwege 'slecht werkgeverschap'. Volgens de interim-manager kan Boschtion de werknemers sindsdien niet meer betalen. Nu komen er ontslagprocedures maar Struik ontkent dat hij daarop heeft aangestuurd. Er zijn inmiddels vier nieuwe werknemers die worden betaald door MC Producties. Zij produceren nu nog programma's maar moeten in de toekomst ook 'aanspreekpunten van de redactie' worden. De vrijwilliers moeten zich dan vooral bezig gaan houden met de productie van de programma's.
Volgens Struik wilden deze mensen alleen voor Boschtion werken op voorwaarde dat MC Producties hun werkgever zou worden. "Boschtion heeft geen goede reputatie. Het is een slechte werkgever. Dat ga ik niet ontkennen."

Artikel uit Brabants Dagblad van 08-10-2003
Omroep afgesloten van telefoon
Faillissement Boschtion nabij
Door Tilly van Uffelen

 Woensdag 8 oktober 2003 - DEN BOSCH - Binnen enkele dagen ligt er een faillissementsaanvraag voor de Bossche lokale omroep Boschtion bij de rechter. Advocaat J.-Cliteur verwacht dat de rechtbank binnen twee weken uitspraak doet.
Onlangs verplichtte de rechtbank Boschtion achterstallig loon van twee medewerkers binnen vijf dagen uit te betalen. Volgens Cliteur, advocaat van een van deze medewerkers, is dat niet gebeurd. Hij heeft daarop de deurwaarder ingeschakeld om de faillissementsaanvraag op te starten. Volgens G. Nijkamp, woordvoerder van Boschtion, wordt er alles aan gedaan om een oplossing te vinden. "Maar het is niet makkelijk, gezien de hoogte van het bedrag", meldt hij.
Op de vraag of het faillissement nu onafwendbaar is, antwoordt Nijkamp. "We zijn er tot dusver altijd uit gekomen. Maar ik geef toe, dat het nu gecompliceerd ligt vanwege de hoogte van de bedragen." Inmiddels is ook de telefoon van het pand van Boschtion aan de Gestelseweg afgesloten. Volgens Nijkamp wordt ook daar een oplossing voor gezocht.
Telefoon
"De electriciteit doet het nog, we draaien gewoon door. Maar zonder telefoon, zonder internet en met onze jassen aan en een thermoskan met koffie van huis meegenomen", aldus F. Dries, politiek verslaggever van de lokale omroep.
Dries wil met drie andere vrijwilligers in gesprek met het enige overgebleven lid van het bestuur om Boschtion over te nemen. Komende week is er volgens Nijkamp een informatiebijeenkomst voor de medewerkers van Boschtion. Dan kunnen ook dergelijke initiatieven besproken worden, aldus de woordvoerder.

• De vijf vaste medewerkers van de lokale omroep Boschtion zitten allemaal thuis. Vier van hen zijn naar de rechter gestapt omdat zij sinds april of mei geen loon meer hebben ontvangen.
• Twee van hen kregen begin september gelijk en hebben het achterstallige loon ontvangen. Onlangs oordeelde de rechter dat Boschtion ook aan twee andere medewerkers het achterstallige loon vanaf april moet betalen.
• In juli 2000 komt Boschtion ernstig in problemen. A. J. Struik wordt interim-manager.
• Drie jaar na zijn aantreden zit Boschtion nog steeds tot aan de nek in de schulden.
• De gemeente wil komend begrotingsjaar de subsidie van 40.000 euro aan Boschtion intrekken.

Artikel uit Brabants Dagblad van 16-10-2003
Lokale omroep
Openheid Boschtion geëist
door Irene van den Berg

Donderdag 16 oktober 2003 - De gemeente eist van de lokale omroep Boschtion openheid over haar financiële situatie. Na verontrustende berichten over een dreigend faillissement, wil de gemeente dat de lokale omroep zo snel mogelijk de jaarrekening van 2002 en een lijst van schuldeisers bij de gemeente indient.
Boschtion had de gemeente moeten inlichten over het dreigende faillissement. Dit schrijft de gemeente in een brief aan de lokale omroep. Een instantie of vereniging die subsidie van de gemeente krijgt, is verplicht de gemeente in te lichten als zich ontwikkelingen voordoen die de activiteiten van - in dit geval - Boschtion in gevaar brengen. "Een dreigend faillissement is een dergelijke ontwikkeling", stelt de gemeente in de brief. Een woordvoerder van de afdeling cultuur van gemeente Den Bosch verklaart dat er nauwelijks contact is met de lokale omroep. "Alle ontwikkelingen van de afgelopen tijd, hebben we uit de krant moeten vernemen".
Schuldeisers
Boschtion heeft de subsidie voor dit jaar nog niet aangevraagd. Bij deze aanvraag moet de gemeente een lijst van schuldeisers en de jaarrekening van 2002 worden bijgevoegd. Volgens de regels had Boschtion de jaarrekening vóór 1 mei van dit jaar moeten indienen. Maar ook zonder een subsidieaanvraag, heeft de gemeente recht op inzage in de jaarrekening van 2002. "Wij willen weten wat met het subsidiegeld gedaan is", verklaart de woordvoerder. De laatste jaarrekening die de gemeente onder ogen kreeg was die uit 2001. De lokale omroep had toen een schuld van 469.095 gulden. Burgemeester en wethouders manen Boschtion ook dat er verandering moet komen in de 'zeer beperkte samenstelling' van het bestuur. Dat bestaat momenteel alleen uit penningmeester Dijkstra.
Bij de rechtbank is een faillissementsaanvraag ingediend door de advocaat van een werknemer die al sinds april geen loon meer heeft ontvangen. Dat is niet de enige schuldeiser van Boschtion. Inmiddels is de telefoon al meer dan een week afgesloten. Daardoor kon Boschtion dinsdagavond de wedstrijd van FC Den Bosch niet live uitzenden.
Formaliteit
Woordvoerder G. Nijkamp van Boschtion zegt de brief van de gemeente als 'formaliteit' te beschouwen. Vrijdagavond wordt de medewerkers van Boschtion tekst en uitleg over de toekomst gegeven.

Artikel uit Brabants Dagblad van 13-11-2003
Lokale omroep
Omroep Boschtion is failliet
door Rianneke Huibers

Donderdag 13 november 2003 - De lokale omroep Boschtion is gisteren failliet verklaard. De uitzendingen op radio en televisie worden gestaakt. Boschtion onderzoekt de mogelijkheden voor een doorstart en gaat vandaag in gesprek met de curator.
De rechter deed gisteren uitspraak in de zaak tegen Boschtion van twee werknemers, die al maanden geen salaris hebben ontvangen. Met het faillissement is een openbare executieverkoop van de inventaris op last van de belastingdienst afgewend. Die stond voor vandaag gepland. Medewerkers van Boschtion konden gisteren het pand aan de Gestelseweg niet betreden, omdat de belastingdienst er beslag op had laten leggen.
Interim-directeur A. Struik heeft dinsdagavond een overleg gehad met de vrijwilligers en medewerkers van Boschtion. Daarin is besloten niet tegen de faillissementsaanvraag te protesteren, omdat de kansen op een doorstart groter zijn na een faillissement, dan na een executieverkoop.
Verhuurder
De curator bepaalt nu wat er gebeurt met de inventaris van Boschtion. Hij onderzoekt hoe de schulden kunnen worden afgelost. Behalve de twee werknemers wacht de curator van Laborel, de voormalige verhuurder van het pand van Boschtion, op achterstallige betalingen. Het gaat daarbij om enkele tienduizenden euro's.
Boschtion kan een doorstart maken als de inventaris wordt teruggegeven en wanneer een nieuwe uitzendlicentie wordt aangevraagd bij het Commissariaat van de Media. Een groot gedeelte van de apparatuur is eigendom van het bedrijf van Struik, MC Producties. Hier is geen beslag op gelegd. Daarnaast is veel materiaal eigendom van de vrijwilligers. Boschtion zou verder kunnen gaan met deze apparatuur.
Als Boschtion een doorstart maakt, blijven de financiën een heikel punt. Op subsidie van de gemeente hoeft Boschtion niet te rekenen, aangezien er geen verzoek is ingediend. mis. De gemeenteraad heeft besloten de bijdrage van 40.000 euro te schrappen.
Penningmeester D. Dijkstra acht het faillissement voor alle partijen het beste. Hij noemt de situatie waarin werknemers geen salaris ontvangen "maatschappelijk onaanvaardbaar". De twee werknemers, die al sinds april niet zijn uitbetaald, komen nu in aanmerking voor een uitkering van maximaal dertien weken. De kans dat zij de rest van het geld nog van Boschtion krijgen, acht hun advocaat J. Cliteur gering. "Dat is vergelijkbaar met de rekening van de broodjeszaak en die staat niet bovenaan het lijstje van de curator."
RE:Omroep Boschtion is failliet
Sabrina van Mulken 13-11-2003 14:28:00

Hallo, Mooie website .. fijn dat wij vanuit het Zuiden zo de zaken kunnen volgen. In Maastricht zitten namelijk ook enkele medewerkers (en ex-medewerkers) die sinds enkele maanden wachten op achterstallig salaris, vakantiegeld en declaraties .. dan wel onder de naam Media Combinatie, eveneens in bezit van de heer Struik. Ook hier zijn we bezig met verdere maatregelen. Mvr, Sabrina van Mulken
RE:Omroep Boschtion is failliet
Vd Linden 13-11-2003 16:06:00

Eindelijk failliet! Het werd eens tijd. En nu hopen dat Media Combinatie failliet wordt verklaard. Want TV Maastricht gaat het ook niet goed mee met Struik.


Artikel uit Brabants Dagblad van 12-12-2003
Boschtion
Boschtion verliest machtiging
Door Rianneke Huibers

Vrijdag 12 december 2003 - Curator J. Groenen liquideert vanavond de failliete stichting Boschtion op een bijeenkomst met de medewerkers. Daarmee vervalt de zendmachtiging en moet de zender uit de lucht. Groenen gebruikte gisteren de term 'opheffen'.
Boschtion wil doorgaan met uitzenden onder de stichting Teleros, de Rosmalense omroepstichting die bij de fusie met BLOS opging in Boschtion. De omroep zou dan Boschtion Media gaan heten. Stichting Teleros kan echter niet de zendmachtiging van Boschtion gebruiken, omdat een zendmachtiging niet overdraagbaar is.
De mediawet biedt ook geen ruimte voor een tijdelijke zendmachtiging. Als Boschtion wil doorgaan, rest het bestuur niets anders dan een nieuwe zendmachtging aan te vragen bij het Commissariaat voor de Media. Die procedure kan maanden duren.
In de tussentijd mag Boschtion niet uitzenden. Doet de omroep dat toch, dan kan het Agentschap Telecom, dat de etherfrequenties beheert, overgaan tot een dwangsom die kan oplopen tot in totaal 1100 euro. Met het definitieve einde van Boschtion verliest Den Bosch een lokale omroep. Het kanaal van Boschtion komt daarmee beschikbaar. Dat betekent dat er ruimte is voor nieuwe initiatieven voor een publieke omroep.
Een nieuwe lokale omroep moet in ieder geval een nieuwe zendmachtiging aanvragen. Behalve een deugdelijke financiële basis moet de omroep ook beschikken over een zogenaamde representantenraad die de programmering controleert. Een publieke omroep moet namelijk voor een groot deel informatie verschaffen die de gemeente aangaat.
In de representantenraad moet de bevolking van Den Bosch vertegenwoordigd zijn. De gemeenteraad beslist of de raad daar aan voldoet. Het Commissariaat voor de Media verlangt van de gemeenteraad een positief advies over de nieuwe omroep. De gemeenteraad heeft daarom veel zeggenschap over de vraag welke omroep de zendmachtiging krijgt.
Behalve Boschtion Media zijn er nog meer partijen die streven naar het beschikbare kanaal. Oud-Boschtionprogrammamaker F. Dries presenteerde woensdagavond zijn plannen voor de oprichting van rtv BO. BO wil lokale radio, televisie, internet, kabelkrant en teletekst gaan maken vanaf maart. BO heeft al een nieuwe zendmachtiging aangevraagd.
Daarnaast zijn er drie Bossche jongeren onder leiding van Bossche Omroep-correspondente L. Degen bezig met een plan. De laatste was gisteren niet voor uitleg bereikbaar.
Artikel uit Brabants Dagblad van 12-12-2003
Liquidatie Boschtion
Vrijdag 12 december 2003 - Den Bosch - De zendmachtiging van de lokale zender Boschtion komt te vervallen. Curator J. Groenen liquideert vanavond de failliete stichting Boschtion tijdens een bijeenkomst met medewerkers. Hierdoor moet Boschtion uit de lucht.
Als Boschtion wil doorgaan, rest het bestuur niets anders dan een nieuwe zendmachtiging aan te vragen bij het Commissariaat voor de Media, een procedure die maanden kan duren.

Artikel uit Brabants Dagblad van 13-12-2003
Einde Boschtion is definitief

Zaterdag 13 december 2003 - DEN BOSCH - Boschtion heeft afgelopen nacht zijn uitzendingen moeten staken. De medewerkers van de failliete lokale omroep kregen gisteravond van de curator te horen dat de zendmachtiging is verlopen en dat vóór kerst het pand ontruimd moet zijn. Boschtion wil ondanks deze boodschap maandag weer gaan uitzenden. Dan onder de stichting Teleros.


Artikel uit Brabants Dagblad van 15-12-2003
Boschtion nog zeker dag uit de lucht

Maandag 15 december 2003 - Den Bosch - De failliete lokale omroep Boschtion kan vandaag de uitzendingen nog niet hervatten, omdat het pand van waaruit dat normaal gesproken gebeurt vergrendeld is. De sleutel is in handen van curator J. Groenen, die vrijdagavond duidelijk maakte dat het definitief over is met Boschtion.
Pas als de Boschtionners de spullen van de stichting hebben opgekocht, krijgen zij de sleutel van het pand aan de Gestelseweg terug. Dit gebeurt op zijn vroegst vandaag. Boschtion wil de uitzendingen weer hervatten onder de stichting Teleros, hoewel de uitzendmachtiging verlopen is.
H v Houten 15-12-2003 13:45:00

Groot Nieuws! Ook dit maal krant weer achter de feiten! Teleros heeft de boedel van Boschtion! Snel Momenteel werken we er hard aan het een en ander weer aan de gang te krijgen! Namens de vrijwilligers iedereen die ons heeft GESTEUND BEDANKT!!!! Ook het Bestuur

RE:Boschtion nog zeker dag uit de lucht
Annelies van Haaren 17-12-2003 06:58:00

Ik vind het wel frappant dat men de schulden niet kan betalen maar wel onder de noemer teleros de inboedel kan kopen zou daar wel eens uitleg over willen hebben en niet ik alleen natuurlijk.

Artikel uit Brabants Dagblad van 16-12-2003
Boschtion zendt weer uit
Dinsdag 16 december 2003 - Den Bosch - Boschtion zendt weer uit, nu onder de naam Teleros. De curator heeft toestemming gegeven het kanaal van Boschtion te gebruiken, totdat het faillissement van Boschtion is afgerond. Dat is naar verwachting in maart.
Dan komt de zendmachtiging voor een lokale omroepvrij. Teleros wil die plek dan innemen. Ook rtv BO en etherpiraat radio Atlantis azen daarop.

Artikel uit Brabants Dagblad van 17-01-2004
Den Bosch
De dubieuze passie van zakenman Struik
door Rianneke Huibers en Lisette van der Swaluw
Zaterdag 17 januari 2004 - Reclame-inkomsten en subsidiegelden van lokale omroepen die verdwijnen naar bv's van een zakenman uit Schiedam. Met als gevolg bezoek van deurwaarders, verlies van gemeentelijke subsidie en een faillissement. Lokale omroepen, waaronder Boschtion in -Den Bosch, maken de rekening op na de komst van -interim-manager Albert Jan Struik.
Een aimabele, slimme man met een goede babbel. Zo wordt de Schiedamse zakenman Albert Jan Struik vaak door medewerkers van lokale omroepen betiteld. "Pas toen ik zonder geld thuis zat, viel het kwartje", aldus een ex-werknemer van de inmiddels failliete lokale omroep Boschtion in Den Bosch. Struik was met drie bv's (MC Producties, Holland Media Combinatie en LHB-management) bij deze omroep betrokken. Tegelijkertijd was hij interim-manager. Struik wordt er door de curator van Boschtion van verdacht geld van de omroep naar zijn eigen bv's te hebben doorgesluisd.
Dat er geen duidelijk onderscheid was tussen de stichting Boschtion en de bv's van Struik, daarover zijn vriend en vijand het eens. Van slechte bedoelingen is echter geen sprake. Daarvan is een aantal ex-Boschtionners overtuigd: "Struik is binnengehaald als redder van de omroep. Het verdiende allemaal niet de schoonheidsprijs, maar het is wel erg makkelijk om hem nu van alles in de schoenen te schuiven", aldus Eric van Moorsel, werknemer bij MC Producties en vrijwilliger bij Boschtion en streekomroep Weert. "Het beeld was troebel. Nooit was helemaal duidelijk wanneer iets van MC was, voor Boschtion of andersom. Albert Jan speelde opdrachten toe aan zijn eigen bv's. Die dubbele pet was niet goed. De verleiding om daar misbruik van te maken was te groot. Toch denk ik dat de bedoelingen goed waren", getuigt ook een andere Boschtionner.
Moeizaam
Boschtion had, net als omroepen elders in het land, moeite het hoofd boven water te houden. Ook omdat de eerste passie van veel vrijwilligers en medewerkers het maken van programma's is. Voor de zakelijke kant van de omroep was weinig belangstelling. Het aantrekken van voldoende bestuursleden was bijvoorbeeld een moeizaam proces. Op het moment dat Struik zijn diensten aanbood, in juli 2000, bestond het bestuur van Boschtion uit wijlen Jan Rottier (voorzitter) en Douwe Dekker (penningmeester).
Rottier was, zo blijkt uit verklaringen van ex-medewerkers, zeer in zijn sas met de komst van de Schiedamse zakenman. Vooral het feit dat Struik penningmeester was van de OLON (belangenvereniging van circa 300 lokale omroepen in Nederland), straalde vertrouwen uit. De voortvarende zakenman stelde alvast een concept-overeenkomst op. Enkele passage uit dat contract, dat uiteindelijk nooit is ondertekend:
'Op persoonlijke titel doe ik het interim-management bij Boschtion, inclusief het beheer van de crediteuren.' 'Ten aanzien van verkoopactiviteiten wordt vastgelegd dat een nader in te vullen samenwerking wordt aangegaan met Media Combinatie. Dat betekent dat ik het dagelijks management kan overlaten aan een reeds bestaande structuur.' 'De begeleidingsperiode loopt tot midden 2002. De vergoeding wordt berekend op basis van 175 gulden per uur.' Toen Struik aantrad bij Boschtion, had de omroep naar verluidt 300.000 gulden schuld. Nu bedraagt de schuld 350.000 euro. Struik, die alleen schriftelijk vragen wil beantwoorden, meldt: "Het is redelijk gelukt Boschtion kostendekkend te draaien en geen nieuwe schulden te maken. Wat niet lukte was om genoeg oude schulden af te lossen. En dan kan het vroeg of laat verkeerd gaan." Boschtion-voorzitter Rottier overleed in september 2002. Penningmeester Dijkstra bleef tot aan het faillissement van Boschtion als enig bestuurslid achter. Over zijn rol bij de ondergang van de lokale omroep schrijft Groenen: "Hij heeft als enige bestuurder nogal makkelijk de feitelijke gang van zaken overgelaten aan de heer Struik."
Amicaal
Het vertrouwen dat een groep ex-Boschtionners in Struik heeft, wordt niet door iedereen gedeeld. Lange tijd was dat wel zo. Een ex-werknemer wil anoniem uitleggen hoe dat komt. Anoniem, vanwege intimiderend gedrag van ex-Boschtionners rond Struik: "Ik word uitgescholden voor verrader." Gouden bergen De ex-werknemer noemt Struik 'amicaal, persoonlijk en inspirerend': "Het is een man die vertedering opwekt. Hij belooft gouden bergen. Als je thuis komt, denk je: eigenlijk ben ik nog geen stap verder. Afgelopen carnaval hebben wij keihard gewerkt. Maar wij konden steeds niets uitzenden omdat er geen apparatuur was. Toen Albert Jan eindelijk verscheen, maakte ik daar een opmerking over. Hij werd boos en zei: die mentaliteit van jullie ook. Daar schrok ik erg van. Ik heb me meteen ziek gemeld". Opmerkingen van Struik drongen pas echt door nadat enige afstand was genomen. "Ik hield zo van die omroep, van het radio maken. Natuurlijk zag ik wel eens wat. Bijvoorbeeld dat winst verdween. 'Ach, dat moet je niet laten terugvloeien in Boschtion. Dat is een bodemloze put. Dat geld gaat meteen naar de schuldeisers. Dat kun je beter op een andere manier weg zetten', zei Albert Jan. Dat vond ik wel overtuigend." Overtuigend vinden andere lokale omroepen in het land Struik en/of zijn bv's al lang niet meer. Op diverse media-sites staan waarschuwingen. Medewerker Aad van der Wel van omroep Schiedam zond naar nota bene de redactie van OLON het volgende bericht: 'Gezien het feit dat wij in het verleden in onze regio op zijn zachtst gezegd nogal onplezierige ervaringen hebben gehad met Albert Jan Struik, komen de opmerkingen over de gang van zaken bij Boschtion niet als een verrassing. Nu heet zijn bedrijf kennelijk MC Producties, destijds was het MC Schiedam, MC Vlaardingen MC Capelle of wat al niet meer. Lang nadat wij onze banden met MC Schiedam hebben verbroken, hebben wij schuldeisers aan de deur gehad.' De ervaringen met Struik in Schiedam dateren van ruim zes jaar geleden. Ze doen sterk denken aan de gang van zaken bij Boschtion. "Er was een eeuwige strijd over financiën. Het geld uit reclame-inkomsten zou worden aangewend voor onze omroep. Het liep perfect als het ging om het deel dat Albert Jan voor zichzelf moest inhouden. Het doorbetalen aan de omroep was steeds een zware strijd", aldus voorzitter Jan Willem de Boer van radio Schiedam. Hij vertelt dat destijds door omroepen in de regio een waarschuwing naar de OLON is gegaan. Struik was al penningmeester. Er werd geen reden gezien tot het ondernemen van actie. In Nijmegen blijkt hoe Struik zich ten koste van Boschtion èn de Nijmeegse omroep Radio Keizerstad verrijkte. MC Poducties kocht voor een kleine 3000 euro reclame-zendtijd bij Radio Keizerstad. Het contract daarvoor werd op naam van Boschtion afgesloten. Boschtion kon Keizerstad niet betalen, terwijl MC Producties wel door de opdrachtgever van de reclame was betaald. "Struik vult zijn zakken en laat een ander failliet gaan", aldus Keizerstad-directeur I. Kuppens. Struik schrijft: "MC draagt alle inkomsten af aan Boschtion. Boschtion boekt door naar Keizerstad en betaalt vervolgens de rekening niet. Op zich is er geen vreemde weg gevolgd, maar het is wel erg vervelend voor Keizerstad als gedupeerde van het faillissement van Boschtion." Ook in Weert zijn er negatieve ervaringen met Struik. De streekomroep verloor de gemeentelijke subsidie na een interventie van MC-werknemer Van Moorsel. Behalve ex-vrijwilliger bij Boschtion is hij daar vrijwilliger. Een medewerker van deze omroep vertelt over haar ervaringen: "Van Moorsel drong er steeds op aan MC Producties binnen te halen. Omdat hij daar zelf werknemer is, hebben we dat niet gedaan. Wel kwam op een gegeven moment Holland Media Combinatie. Wij wisten niet dat dat een zusterbedrijf is van MC. Wel viel mij het één en ander op: Holland Media Combinatie gebruikte onze telefoons, onze computers. We hadden ineens torenhoge rekeningen. Steeds werd gezegd dat ze in Den Bosch zo succesvol reclame hadden verkocht", aldus de medewerker. Van Moorsel en een club ook nieuw aangetreden vrijwilligers wilden volgens de medewerker zoveel mogelijk muziek op de zender. Op de waarschuwing dat dat volgens het Commissariaat voor de Media niet mag, werd geantwoord: "Wij kunnen toch gewoon iets anders invullen op de controlelijst." Omdat streekomroep Weert door het draaien van te veel muziek in niets meer verschilde van een commerciële omroep, trok de gemeente de subsidie in. Struik reageert drie dagen na het eerste verzoek uiteindelijk op een fax aan zijn werkgever LHB-management in Amsterdam. Hij stelt bij Boschtion vrijwilliger te zijn geweest. Over de BV's waarmee hij bij Boschtion actief was, zegt hij: "Voor de buitenwereld is het misschien één pot nat. Maar er is een contract met MC dat regelt zeer nadrukkelijk de activiteiten van MC en de vergoeding die daar eventueel tegenover staat." Ook dit contract is niet bij curator Groenen bekend. P. van Luyn van LHB-management is vol lof over Struik: " Ach, de passie van Albert Jan is nou eenmaal media. Daar gooit hij zijn ziel en zaligheid in. Hij heeft een voorliefde voor het opkopen van die bedrijven. Ik heb meerdere malen gezegd: steek daar toch niet zoveel tijd in. Bij ons kun je veel meer geld verdienen. Maar dat wil hij niet."

• -Voor zover bekend heeft Albert Jan Struik drie bv's: MC Producties BV (MC), A.J. Struik BV en Holland Media Combinatie BV (HMC). De laatste Bbv is op 24 december failliet verklaard.
• -Struik woont in Schiedam. Bij de Kamer van Koophandel staan op zijn woonadres de BV's MC, A.J. Struik en HMC ingeschreven. Nevenvestigingen van deze bv's corresponderen met het adres van Boschtion. Twee andere nevenvestigingen zitten in Maastricht, op een plek waar eerder ook de Maastrichtse lokale omroep was gevestigd.
• -Struik heeft een bedrijfseconomische achtergrond en is financieel interim-manager bij LHB-management in Amsterdam. Op het adres van deze bv is ook HMC ingeschreven.
• -Boschtion is half november failliet verklaard. Uit een eerste opgave aan de curator blijkt dat er een schuld is van circa 350.000 euro, waarvan 90.000 aan de fiscus, 50.000 euro aan de gemeente Den Bosch en 60.000 euro aan diverse crediteuren.
• -Behalve Boschtion, radio Keizerstad, lokale radiostations in Schiedam, Capelle, Vlaardingen en streekomroep Weert hebben de lokale omroepen Start in Sittard, Radio Maastricht en de Heusdense Televisie en Radio Omroep negatieve ervaringen met Struik.
• -In 1996 zijn de BLOS en Teleros, na het faillissement van de BlOS, gefuseerd in Boschtion. Een club Boschtionners zendt nu voorlopig uit onder de naam Teleros. Behalve deze omroep strijden radiopiraat Atlantis, radio Orva en het nieuwe rtv BO om de plek op de kabel van het failliete Boschtion.
• -In het bestuur van Teleros zitten Boschtionners Johan Alders, penningmeester Douwe Dijkstra en woordvoerder Ger Nijkamp. Frans Kamerling is beoogd voorzitter. Ook MC Producties is bij Teleros betrokken.

Artikel uit Brabants Dagblad van 17-01-2004
Lokale omroep
'Gesjoemel met geld Boschtion'
Van onze verslaggeefsters

Zaterdag 17 januari 2004 - Ex-manager van de Bossche lokale omroep Boschtion A.J. Struik heeft omroepgeld doorgesluisd naar zijn eigen BV's. Daar verdenkt curator mr. J. Groenen van de inmiddels failliete omroep hem van. Groenen ziet aanleiding tot verder onderzoek en overweegt een melding aan de officier van justitie. Elders in het land hebben lokale omroepen soortgelijke klachten.
"De volledige inkomstenstroom uit reclame is niet terug te vinden in de administratie van Boschtion", schrijft Groenen in zijn faillissementsverslag. "Struik heeft de schijn tegen dat MC Producties Boschtion runt en dat alle inkomsten die daar te genereren zijn, in zijn productiebedrijf terecht komen." Struik beweert dat zijn bedrijf MC Producties alle inkomsten heeft afgedragen aan Boschtion.
Struik heeft twee BV's die zich bezighouden met het produceren van programma's en het verkopen van reclame voor lokale omroepen: MC Producties en het inmiddels failliete Holland Media Combinatie. Nevenvestigingen van deze bv's zijn ingeschreven op hetzelfde adres als de Bossche lokale omroep, Gestelseweg 2b.
Ex-medewerkers van Boschtion melden dat er niet of nauwelijks een scheidslijn was tussen de stichting Boschtion en de BV's van Struik. Zij getuigen dat salarisstroken afwisselend kwamen van Boschtion of de BV's. Salarissen - die regelmatig varieerden in hoogte - werden consequent te laat betaald, variërend van een half jaar tot acht dagen.
ID-banen
Boschtion had vijf betaalde krachten in dienst via een zogenoemde ID-regeling (door gemeente gesubsidieerde banen). Vanwege onduidelijkheid over de salarisbetaling is de subsidie door de gemeente na diverse waarschuwingen een half jaar geleden stopgezet.
Struik is bij tal van andere lokale omroepen in het land betrokken. Ook daar zijn de ervaringen met hem doorgaans negatief. De Nijmeegse omroep Keizerstad FM heeft bijvoorbeeld reclamezendtijd verkocht aan Struik en daar nooit een vergoeding voor gekregen.
Landelijk
De Schiedamse zakenman Struik is tevens penningmeester van de OLON, de landelijke belangenorganisatie van lokale omroepen. Op de website van de OLON wordt gewaarschuwd voor zijn malafide praktijken. Desondanks zien OLON-directeur P. de Wit en OLON-voorzitter H. Posthoorn geen aanleiding tot maatregelen tegen Struik.

           
Radio Atlantis
's-Hertogenbosch


KvK 62840525
Stichting Atlantis Lokaal

Media Den Bosch